Počet záznamů: 1

Roman Troop Movements to the North of Carnuntum Archaeological evidence

 1. 1.
  0333339 - ARUB-Q 2010 RIV ES eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Tejral, Jaroslav
  Roman Troop Movements to the North of Carnuntum Archaeological evidence.
  [Pohyby římských vojenských jednotek na sever Carnunta. Archeologické doklady.]
  Limes XX. 20th International Congress of Roman Frontier Studies. Vol. 3. Madrid: Concejo Superior de Investigaciones Científicas, 2009 - (Morillo, Á.; Hanel, N.; Martín, E.), s. 889-901. Anejos de Gladius, 13. ISBN 978-84-00-08857-6.
  [International Congress of Roman Frontier Studies /20./. León (ES), 03.09.2006-05.09.2006]
  Grant CEP: GA ČR GA404/05/2455
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: Marching-temporary camps * Marcomannic wars * Roman strategy
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  The study analyses the deployment of the relatively numerous Roman military posts, especially temporary camps in the region north to the Middle Danube. They indicate that there were two main starting points of the Roman military campaigns, one in the South Slovakia, in the region north of Brigetio, and the other one in the surroundings of the immense Roman fort at Burgstall-Mušov, in the area of Thaya-Svratka Rivers and Austrian - Moravian borderland. The overriding objective point of the Roman strategy has been there the pacification of the Marcomannic tribal center, and perhaps also establishing of a political situation convenient for the Romans.

  Stať se zabývá až dosud zjištěnými římskými vojenskými stanovišti a pochodovými tábory, které lze datovat do období Markomanských válek. Jejich rozložení na území severně od středního Dunaje naznačuje existenci nejméně dvou vojensko-strategických center, z nichž jedno se nacházelo v oblasti jižní Moravy, na území podmaněného kmene Markomanů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178348