Počet záznamů: 1

Man made hazards in conservation practice - case studies

 1. 1.
  0333336 - UTAM-F 2010 RIV PL eng, pol J - Článek v odborném periodiku
  Drdácký, Miloš - Beran, P. - Slížková, Zuzana - Kučerová, I.
  Man made hazards in conservation practice - case studies.
  [Rizika působená člověkem v konzervátorské praxi – příkladová studie.]
  Wiadomosci konserwatorskie. -, č. 26 (2009), s. 224-233 ISSN 0860-2395.
  [Konferencja Naukowo Techniczna -REMO 2009 /13./. Kotlinija Jelenogórskija, 02.12.2009-04.12.2009]
  Grant ostatní: GA ČR(CZ) GA103/07/1091
  Program: GA
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: conservation practice * modern conservation * restoration of monuments * neglected maintenance
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Conservation practice is on one side one of the human activities which are seeking for new products, technologies, techniques or approaches promising enhanced effects at safeguarding degraded historic materials and structures. On the other side, there is a significant lack of appropriately modern conservation theories supporting an application of really effective measures in some cases. The both characteristics bring about problems which are illustrated in this contribution by means of selected case studies.

  Konzervování památek vyžaduje na jedné straně nové produkty, techniky a technologie, které by zvýšily efekt záchrany degradujících historických materiálů a konstrukcí, na druhou stranu narážíme v praxi v některých případech na absenci moderních konzervačních teorií, které by podpořily využití skutečně efektivních řešení. Oba nastíněné problémy jsou v příspěvku ilustrovány několika vybranými příkladovými studiemi.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178346