Počet záznamů: 1

Rethinking Knowledge and Ignorance in Plato's Theaetetus

 1. 1.
  0333319 - FLU-F 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Chvatík, Ivan
  Rethinking Knowledge and Ignorance in Plato's Theaetetus.
  [Vědění a neznalost v Platónově dialogu Theaitétos.]
  Plato's Theaetetus. Praha: OIKOYMENH, 2009 - (Havlíček, A.; Karfík, F.; Špinka, Š.), s. 300-318. ISBN 978-80-7298-391-9.
  [The Sixth Symposium Platonicum Pragense: Plato's Theaetetus. Praha (CZ), 17.10.2007-20.10.2007]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9009908
  Klíčová slova: knowledge * ignorance * mathematics * Protagoras * Socrates
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  The paper examines what is the message of Plato's dialogue Theaitetus. It interprets the Socrates' midwifery as an allegory of Platonic dialectic; explains the hermeneutic character of the dialogue; depicts the structure of the genesis of knowledge; argues that the refutation of Protagoras' thesis "homo – mensura" turns out to be its endorsement; and shows that knowledge proper is possible only in mathematics.

  Autor se snaží vyzkoumat, jaké je vlastní sdělení Platónova dialogu Theaitétos. Vykládá Sókratovo babické umění jako alegorii platonské dialektiky; vysvětluje hermeneutický charakter dialogu; popisuje strukturu geneze poznatků; ukazuje, že údajné vyvrácení Protagorovy teze "homo – mensura" je vlastně jejím potvrzením; a předvádí, že vědění ve vlastním, silném smyslu je možné pouze v matematice.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178334