Počet záznamů: 1

Strukturální přístup k sociálním reprezentacím

 1. 1.
  0333313 - PSU-E 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kouřilová, Sylvie
  Strukturální přístup k sociálním reprezentacím.
  [Structural approach to social representations.]
  E-psychologie. Roč. 3, č. 2 (2009), s. 49-58 ISSN 1802-8853
  Grant CEP: GA ČR GA406/07/1561
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: social representations * structural approach * central core
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie
  http://e-psycholog.eu/pdf/kourilova.pdf http://e-psycholog.eu/pdf/kourilova.pdf

  Příspěvek „Strukturální přístup k sociálním reprezentacím“ vznikl jako reakce na článek „Teorie sociálních reprezentací“ uveřejněný v minulém vydání E-psychologie (Novák, 2009). Na základě poznatků získaných na přednáškách a workshopech v rámci programu „EuroPhd on Social Representations and Communication“ v Římě (http://www.europhd.eu) a relevantní literatury předkládám v mnohém odlišný pohled na fenomén sociálních reprezentací. Zároveň navazuji na zmínku o strukturálním přístupu k sociálním reprezentacím, která v minulém příspěvku nebyla dále rozpracována. V rámci svého příspěvku aspiruji na charakteristiku sociálních reprezentací ve shodě s autory, kteří původní Moscoviciho koncepce rozvíjejí.

  In „Structural approach to social representations“ I react to the article published in previous issue of E-psychologie „Theory of social representations“ (Novák, 2009). Based on knowledge acquired during lectures and workshops of „EuroPhd on Social Representation and Communication“ in Rome (http://www.europhd.eu) and relevant literature the author provides a different perspective on the phenomenon of social representations. Furthermore, the structural approach, which was mentioned and not further developed in the previous article, is characterized. In the present article, the author aims at a characteristic of social representations along with scientists who develop the original social representation theory.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178332