Počet záznamů: 1

Habitat preferences of oak-feeding xylophagous beetles in a temperate woodland: implications for forest history and management

 1. 1.
  0333284 - BC-A 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Vodka, Štěpán - Konvička, Martin - Čížek, Lukáš
  Habitat preferences of oak-feeding xylophagous beetles in a temperate woodland: implications for forest history and management.
  [Co nám stanovištní preference saproxylických brouků vázaných na dub říkají o historii a managementu v lesů mírného pásu.]
  Journal of Insect Conservation. Roč. 13, č. 5 (2009), s. 553-562 ISSN 1366-638X
  Grant CEP: GA AV ČR KJB600960705; GA MŠk LC06073
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50070508
  Klíčová slova: biodiversity conservation * forest management * oak
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 1.842, rok: 2009

  Oaks host the richest fauna of saproxylic insect in Europe. We studied habitat preferences of two beetle families, Buprestidae and Cerambycidae, by rearing the beetles from standardised oak timber baits. Species density was higher in the understorey than in the canopy; and in sun-exposed baits if within the understorey. Insolation was the most important factor affecting the composition of reared assemblages (explaining ca. 30% of variation in the data), followed by vertical stratum (ca. 10%). Local dead wood volume had no effect. The high preference for sun-exposed wood located near the ground suggests that: (i) open-canopy woodlands had to be rather common in temperate Europe; (ii) oak-utilising xylophages would benefit from restoration of management practices such as coppicing or woodland pasture; (iii) the policy of increasing dead wood volume in commercial forests is principally correct, but its success will depend on dead wood location within the forests.

  Mikrohabitatové preference hmyzu odrážejí ekologickou historii jejich životního prostředí.Znalosti těchto preferencí hmyzu mohou osvětlit důvody ochuzení bezobratlé fauny středoevropských lesů v posledních desetiletích. Proto jsme studovali, jak oslunění dřeva ovlivňuje složení společenstev xylofágního hmyzu a jakou roli hraje vertikální pozice dřeva v porostu. Pro kladoucí samice xylofágního hmyzu bylo v dubnu 2004 v lužním lese u Břeclavi exponovány návnady z čerstvě nařezaných větví dubu letního (od letorostů do průměru cca 15 cm, váha 15-24 kg. Návnady byly umístěny na osluněný okraj lesa do podrostu (1) a do koruny (2), a do stinného interiéru téhož lesa do podrostu (3) a do koruny (4). Koncem sezóny byly návnady přemístěny do klecí z mušího pletiva, odkud byli vybíráni vylíhlí brouci. Nejvíce druhů brouků preferovalo osluněný podrost na okraji lesa, naopak nejméně druhů preferovalo návnady uvnitř lesa.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178313