Počet záznamů: 1

Life satisfaction, Happiness and Marital Status in Four Central European Countries

 1. 1.
  0333269 - SOU-Z 2010 RIV AT eng M - Část monografie knihy
  Hamplová, Dana
  Life satisfaction, Happiness and Marital Status in Four Central European Countries.
  [Životní spokojenost, štěstí a rodinný stav ve 4 středoevropských zemích.]
  Three Roads to Comparative Research:Analytical, Visual, Morphological. Vídeň: Edition Echoraum, 2009 - (Toš, N.; Műller, K.; Fábián, Z.; Krejčí, J.; Zielinski, M.), s. 129-142. ISBN 978-3-901941-17-7
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: marriage * life satisfaction * divorce
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  The text focuses on the relationship between life satisfaction and marital status in 4 central European countries. While it confirms the positive effect of marriage on life satisfaction but it does not support a hypothesis that the effect of marital status will be mediate by the divorce rate in the society.

  Text se soustředí na vztah mezi životní spokojeností a rodinným stavem ve 4 středoevropských zemích. Potvrzuje, že manželství má pozitivní vliv na životní spokojenost, ale nenachází podporu pro hypotézu, že efekt rodinného stavu bude záviset na rozvodovosti v dané společnosti.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178300