Počet záznamů: 1

Influence of principal material directions of thin orthotropic structures on Rayleigh-edge wave velocity

 1. 1.
  0333232 - UT-L 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Červ, Jan - Kroupa, Tomáš - Trnka, Jan
  Influence of principal material directions of thin orthotropic structures on Rayleigh-edge wave velocity.
  [Vliv natočení hlavních materiálových směrů v tenkých ortotropních strukturách na rychlost Rayleighových okrajových vln.]
  Composite Structures. Roč. 92, č. 2 (2010), s. 568-577 ISSN 0263-8223
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA200760611; GA ČR(CZ) GA101/09/1630
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: rayleigh-edge waves * composite structures * elastic orthotropic material
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity
  Impakt faktor: 2.028, rok: 2010

  The paper is concerned with Rayleigh-edge wave propagation in thin long-fiber reinforced composite panels. The influence of principal material directions on Rayleigh-edge wave velocity is studied theoretically and experimentally. It was found that Rayleigh wave velocity depends significantly on the direction of material axes.

  Práce se zabývá šířením Rayleighových okrajových vln v kompozitních panelech vyztužených vlákny. Vliv hlavních materiálových směrů na rychlost Rayleighových okrajových vln je studován teoreticky i experimentálně. Bylo zjištěno, že rychlost Rayleighových vln významně závisí na směru materiálových os.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178273