Počet záznamů: 1

Langmuir probe measurements of spatial plasma profiles and temporal dependences in a DC-energized hollow-cathode plasma jet system

 1. 1.
  0333224 - FZU-D 2010 RIV JP eng J - Článek v odborném periodiku
  Tichý, M. - Hubička, Zdeněk - Virostko, Petr - Picková, I. - Šícha, M. - Čada, Martin - Olejníček, Jiří - Churpita, Olexandr - Jastrabík, Lubomír - Adámek, Petr - Kudrna, Pavel - Klusoň, Jan - Leshkov, S. - Chichina, Mariya - Kment, Štěpán
  Langmuir probe measurements of spatial plasma profiles and temporal dependences in a DC-energized hollow-cathode plasma jet system.
  [Měření prostorových profilů a časových závislostí parametrů plazmatu za použití langmuirovské sondy ve stejnosměrně buzeném tryskovém výboji s efektem duté katody.]
  Journal of Plasma and Fusion Research SERIES. Roč. 8, - (2009), s. 1277-1282 ISSN 1883-9630.
  [Proceedings of the 14th International Congress on Plasma Physics (ICPP2008). Fukuoka, 08.09.2008-12.09.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR KAN301370701; GA AV ČR KJB100100707; GA MŠk(CZ) 1M06002; GA ČR GA202/09/0800
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: Langmuir probe * plasma jet system * spatial distribution * pulsed discharge
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  http://www.jspf.or.jp/JPFRS/PDF/Vol8/jpfrs2009_08-1277.pdf http://www.jspf.or.jp/JPFRS/PDF/Vol8/jpfrs2009_08-1277.pdf

  We present results of the Langmuir probe diagnostics of the hollow-cathode plasma jet system. The spatial distribution of the plasma parameters in the DC plasma jet discharge was studied as well as their temporal dependence in case when the system was operated in a pulsed DC regime.

  Jsou prezentovány výsledky diagnostiky pomocí metody langmuirovské sondy v plazmatickém tryskovém systému s efektem duté katody. Ve stejnosměrném výboji bylo studováno prostorové rozdělení parametrů plazmatu a v pulzně modulovaném stejnosměrném výboji byl studován jejich časový vývoj.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178266