Počet záznamů: 1

Inhibitive Effect of Pyridine on HDS over Mo/Al2O3 Modified by Noble Metals

 1. 1.
  0333222 - UCHP-M 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Vít, Zdeněk - Kaluža, Luděk - Gulková, Daniela - Zdražil, Miroslav
  Inhibitive Effect of Pyridine on HDS over Mo/Al2O3 Modified by Noble Metals.
  [Inhibiční vliv pyridinu na HDS na Mo/Al2O3 modifikovaném vzácnými kovy.]
  Program Book of Abstracts. Prague: J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry of the ASCR, v.v.i, 2009, s. 56-57. ISBN 978-80-87351-04-8.
  [Symposium on Catalysis /41./. Prague (CZ), 02.11.2009-03.11.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA104/09/0751
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: HDS * noble metal * inhibition
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie

  The sensitivity of catalysts in thiophene HDS to inhibition by pyridine was studied. The CoMo catalysts were most active in single HDS, but most sensitive to the inhibition. The Ru and Rh promoted Mo/Al2O3 catalysts were much more nitrogen tolerant.

  Byla studována citlivost katalyzátorů v HDS thiofenu k inhibici pyridinem. CoMo katalyzátory byly nejaktivnější v samotné HDS, ale nejcitlivější k inhibici. Mo/Al2O3 modifikované Ru a Rh byly mnohem více tolerantní k inhibici.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178264