Počet záznamů: 1

Atmospheric waves causing ionospheric disturbances as one of sources of ionospheric perturbations of GNSS

 1. 1.
  0333207 - UFA-U 2010 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Laštovička, Jan
  Atmospheric waves causing ionospheric disturbances as one of sources of ionospheric perturbations of GNSS.
  [Atmosférické vlny vyvolávající ionosférické poruchy jako jeden ze zdrojů ionosférických poruch GNSS.]
  Second GNSS Vulnerabilities and Solutions. Conference proceedings.. London: The Royal Institute of Navigation, 2009, -.
  [GNSS Vulnerabilities and Solutions /2./. Baska (HR), 02.09.2009-05.09.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA205/07/1367
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: GNSS * Ionospheric perturbations * Atmospheric waves
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie

  GNSS (GPS) positioning and other applications became common part of our life. However, they are affected by various natural variations, ionospheric variations being substantial part of them. A dual frequency system can eliminate the first-order range error of ionospheric origin, but higher order terms cannot be mitigated in such a way. The origin of errors is variability of the total electron content (TEC). The largest changes of TEC, the largest horizontal gradients of TEC (another source of problems) and the largest rate-of-change of TEC are caused by strong geomagnetic storms. Another important source of perturbations is ionospheric scintillations. They can significantly affect tracking errors, which degrade the GNSS receiver performance. Atmospheric waves of various origins belong to important sources of ionospheric perturbations. Waves and their ionospheric effects will be briefly treated in this paper.

  GNSS (GPS) určování polohy a další aplikace se staly běžnou součástí našeho života. Jsou ale ovlivňovány různými variacemi přírodního původu, mezi nimiž podstatnou roli hrají ionosférické variace. Dvoufrekvenční systémy eliminují ionosférické chyby prvého řádu, nemohou ale potlačit ionosférické chyby vyšších řádů. Příčinou chyb je variabilita totálního elektronového obsahu (TEC). Největší změny TEC, největší horizontální gradienty TEC (další zdroj problémů) a největší rychlost změn TEC jsou způsobovány silnými geomagnetickými bouřemi. Dalším důležitým zdrojem poruch jsou ionosférické scintilace, které vyvolávají poruchy působící degeneraci činnosti GNSS přijímačů. Atmosférické vlny různého původu patří k důležitým zdrojům ionosférických poruch. Vlny a jejich ionosférické efekty jsou stručně pojednány v tomto článku.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178251