Počet záznamů: 1

Husserlova fenomenologie z realistického hlediska

 1. 1.
  0333097 - FLU-F 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Novotný, Karel
  Husserlova fenomenologie z realistického hlediska.
  [Husserl and phenomenolgy from a realistic standpoint.]
  Filosofický časopis. Roč. 57, č. 1 (2009), s. 31-52 ISSN 0015-1831
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA900090603
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Husserl * phenomenology * Ivan Blecha
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Článek se snaží ukázat Husserlovu fenomenologii, jak ji chápe Ivan Blecha ve svých spisech, obzvláště v knize Proměny fenomenologie. Husserlova fenomenologie je zde pojímána jako filozofie umožňující jistý realismus. Autor článku předkládá kritickou diskusi několika klíčových myšlenek Blechovy knihy.

  The aim of the article is to attempt to present Husserl's phenomenology as it is understood in the books of Ivan Blecha, especially in Proměny fenomenologie (Transformations of Phenomenology). Husserl's phenomenology is, in these books, described from a standpoint which treats it as a philosophy enabling a certain kind of realismus. Athos of the artikle propose a critical discussion of some key ideas of Blecha's book.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178168