Počet záznamů: 1

The synthesis and characterization of biotin-silver-dendrimer nanocomposites as novel bioselective labels

 1. 1.
  0333077 - FGU-C 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Malý, J. - Lampová, H. - Semerádtová, A. - Štofik, M. - Kováčik, Lubomír
  The synthesis and characterization of biotin-silver-dendrimer nanocomposites as novel bioselective labels.
  [Syntéza a charakterizace nanokompozitů typu biotin-stříbro-dendrimer jako nových bioselektivních markerů.]
  Nanotechnology. Roč. 20, č. 38 (2009), s. 385101-385101 ISSN 0957-4484
  Grant ostatní: GA AV ČR(CZ) KAN200520702; GA ČR(CZ) GP203/07/P412; GA MŠk(CZ) LC535
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: electrochemical stripping detection * DNA hybridization * sulfide nanoparticle
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Impakt faktor: 3.137, rok: 2009

  Two novel nanocomposite labels with selective biorecognition properties, biotin-AgDNC and a biotinylated AgDNC with a poly(ethylene)glycol spacer, were synthesized in the matrix of PAMAM dendrimer polymer

  V matrici PAMAM dendrimerních polymerů byly vytvořeny dva nové nanokompozitní markery se selektivními biorozpoznávacími vlastnostmi, typu biotin-AgDNC a biotinylovaný AgDNC s poly(etylen)glykolovým spacerem
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178153