Počet záznamů: 1

A new epigenetic marker: The replication-coupled, cell cycle-dependent, dual modification of the histone H4 tail

 1. 1.
  0333071 - FGU-C 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Fidlerová, Helena - Kalinová, Jana - Blechová, Miroslava - Velek, Jiří - Raška, Ivan
  A new epigenetic marker: The replication-coupled, cell cycle-dependent, dual modification of the histone H4 tail.
  [Nový epigenetický znak: s replikací spřažená, na buněčném cyklu závislá, dvojitá modifikace koncové části histonu H4.]
  Journal of Structural Biology. Roč. 167, č. 1 (2009), s. 76-82 ISSN 1047-8477
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA304/06/1691
  Grant ostatní:GA MŠk(CZ) LC535
  Program:LC
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509; CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: epigenetics * H4K16 * H4K20
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 3.673, rok: 2009

  By acetylation of H4K16 during S-phase, the early replicating chromatin domains acquire the H4K16ac-K20me2 epigenetic label that persists on the chromatin throughout mitosis and become deacetylated during early G1-phase of the next cell cycle

  Acetylací H4K16 během S-fáze získají ranně se replikující chromatinové domény epigenetický znak H4K16ac-K20me2, který přetrvává na chromatinu během mitozy a je deacetylován během ranné G1 fáze dalšího buněčného cyklu
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178148