Počet záznamů: 1

On perturbations of solutions to the Navier-Stokes equations with large initial data and their dynamics

 1. 1.
  0333022 - MU-W 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Kučera, P. - Neustupa, Jiří
  On perturbations of solutions to the Navier-Stokes equations with large initial data and their dynamics.
  [O pertubacích řešení Navierových-Stokesových rovnic s velkými počátečními daty a jejich dynamice.]
  Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications. Roč. 71, č. 12 (2009), s. 2690-2695 ISSN 0362-546X
  Grant CEP: GA AV ČR IAA100190905
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10190503
  Klíčová slova: Navier-Stokes equations * stability * dynamics of solutions
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
  Impakt faktor: 1.487, rok: 2009

  We prove a theorem on stability of a strong solution of the Navier-Stokes equations with respect to perturbation of the initial velocity in the norm of A^{1/4} (where A is the Stokes operator) and also with respect to certain perturbations of the acting body force. The theorem is applied to obtain new results on the dynamics of solutions of the Navier-Stokes equations.

  Je dokázána věta o stabilitě silného řešení Navierovy-Stokesovy rovnice vzhledem k perturbaci počáteční rychlosti v normě A^{1/4} (kde A je Stokesův operátor) a také vzhledem k jistým perturbacím působící objemové síly. Pomocí dokázané věty obdržíme nové výsledky o dynamice řešení Navierových-Stokesových rovnic.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178111
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Neustupa.pdf1309.5 KBVydavatelský postprintvyžádat