Počet záznamů: 1

"Rušení náboženství" na jižní Moravě. Sekularizace ve světle protokolů Krajského trestního soudu v Brně z let 1859-1914

 1. 1.
  0332997 - HIU-Y 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Řepa, Milan
  "Rušení náboženství" na jižní Moravě. Sekularizace ve světle protokolů Krajského trestního soudu v Brně z let 1859-1914.
  [To violate the religion in Southern Moravia: The process of secularisation in the light of the proceedings of the Penal Court in Brno 1859–1914.]
  Sekularizace venkovského prostoru v 19. století. Brno: Matice moravská, 2009 - (Fasora, L.; Hanuš, J.; Malíř, J.), s. 125-134. Země a kultura ve střední Evropě, 10. ISBN 978-80-86488-55-4
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Secularisation * 19th-century Moravia * Anti-religional delicts
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie vychází z analýzy soudních protokolů Krajského trestního soudu v Brně z let 1859-1914, z více než 250 případů zločinů a přečinů proti náboženství, jak je stanovoval rakouský trestní zákoník z roku 1852. Autor načrtává sociální charakteristiku obviněných a vytváří typologii okolností těchto činů - na základě pohnutek k protináboženskému jednání a jeho politickému, sociálnímu a kulturnímu zázemí. Zaměřuje se rovněž na rozpravy, které se rozvíjely při soudním jednání.

  The study is based on the analyse of the proceedings of the Penal Court in Brno 1859–1914; it deals with more than 250 lawsuits of the crimes and delicts against the religion and the church pursuant to the Austrian Penal Code of 1852. The author sketches the social characteristic of the accuseds and tries to create typology of crime’s circumstances – on the basis of the incentives or impulses to the anti-religional behaviour and of its political, social and cultural background. He focuses also on the discourses constructed on these crimes and delicts.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178092