Počet záznamů: 1

Areal distribution and precipitation–altitude relationship of heavy short-term precipitation in the Czech Republic in the warm part of the year

 1. 1.
  0332949 - UFA-U 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Sokol, Zbyněk - Bližňák, Vojtěch
  Areal distribution and precipitation–altitude relationship of heavy short-term precipitation in the Czech Republic in the warm part of the year.
  [Plošné rozložení vztahu mezi srážkami a nadmořskou výškou pro silné krátkodobé srážky na území ČR v teplé polovině roku.]
  Atmospheric Research. Roč. 94, č. 4 (2009), s. 652-662 ISSN 0169-8095
  Grant CEP: GA MŠk 1P05ME748; GA ČR GA205/07/0905
  Grant ostatní:GA UK(CZ) 43-258018
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: Precipitation * Convective precipitation * Weather radar * Rain gauges
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Impakt faktor: 1.811, rok: 2009

  The article presents an analysis of heavy short-term precipitation for the warm part of the year in the Czech Republic. Precipitation data are prepared for the years 2002–2007 with a horizontal resolution of 1 km and a temporal resolution of 1 h. The basic result of the study shows that positions of precipitattion lasting from 1 to 3 hours do not depend on topografy.

  Článek prezentuje analýzu významných krátkodobých srážek v teplém období roku. Na území ČR Použitá srážková data jsou z let 2002 až 2007 a jejich horizontální a časové rozlišení je 1 km a 1 hodina. Základním výsledkem je prokázání, že intenzivní krátkodobé srážky s délkou trvání 1 až 3 hodiny nejsou vázány na orografii.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178057