Počet záznamů: 1

Profiling ABA metabolites in Nicotiana tabacum L. leaves by ultra-performance liquid chromatography–electrospray tandem mass spectrometry

 1. 1.
  0332937 - UEB-Q 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Turečková, Veronika - Novák, Ondřej - Strnad, Miroslav
  Profiling ABA metabolites in Nicotiana tabacum L. leaves by ultra-performance liquid chromatography–electrospray tandem mass spectrometry.
  [Analýza ABA metabolitů v listech Nicotiana tabacum L. pomocí UPLC-ESI-MS/MS.]
  Talanta. Roč. 80, č. 1 (2009), s. 390-399 ISSN 0039-9140
  Grant CEP: GA AV ČR KAN200380801
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50380511
  Klíčová slova: Abscisic acid * Ultra-performance liquid chromatography (UPLC) * Tandem mass spectrometry (MS/MS)
  Kód oboru RIV: EC - Imunologie
  Impakt faktor: 3.290, rok: 2009

  We have developed a simple method for extracting and purifying (+)-abscisic acid (ABA) and eight ABA metabolites – before analysis by a novel technique for these substances, ultra-performance liquid chromatography-electrospray ionization tandem mass spectrometry (UPLC-ESI-MS/MS). The procedure includes addition of deuterium-labelled standards, extraction with methanol-water-acetic acid (10:89:1, v/v), simple purification by Oasis® HLB cartridges, rapid chromatographic separation by UPLC, and sensitive, accurate quantification by MS/MS in multiple reaction monitoring modes. The detection limits of the technique ranged between 0.1 - 1 pmoL for ABAGE and ABA acids in negative ion mode, and 0.01 – 0.50 pmoL for ABAGE, ABAaldehyde, ABAalcohol and the methylated acids in positive ion mode. We isolated ABA and its metabolites from control and water-stressed tobacco leaf tissues. Only ABA, PA, DPA, neoPA, and ABAGE were detected in the samples.

  Pro stanovení kyseliny abscisové (ABA) a jejich metabolitů (PA, DPA, neoPA, ABAGE, 7´-OH-ABA. 9´-OH-ABA, ABA aldehyd a ABA alkohol) byla vyvinuta jednoduchá extrakční a purifikační metoda. Tato metoda zahrnuje a) přidání interních standardů b) extrakci 10% methanolem okyseleným AHc (10:89:1) c) purifikaci pomocí Oasis® HLB kolon d) UPLC separaci a e) MS/MS kvantifikaci. Detekční limity se pohybují v rozmezí 0.1 – 1 pmol pro ABAGE, ABA kyseliny v negativním módu a 0.01 – 0.50 pmol pro ABAGE, ABA aldehyd, ABA alkohol a methylované deriváty ABA v pozitivním módu. Nízké detekční limity umožňují stanovit ABA a její metabolity ve velmi malém množství rostlinného materiálu (1-5 mg). Ke stanovení ABA a jejich metabolitů byly použity kontrolní a stresované listy tabáku, v nichž byla detekována ABA, DPA, PA a ABAGE.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178049