Počet záznamů: 1

Exkurzní průvodce - Devonské, spodnokarbonské a neogenní sedimenty v oblasti Hranic na Moravě

 1. 1.
  0332921 - UGN-S 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Konečný, Pavel - Kožušníková, Alena - Vašíček, Zdeněk
  Exkurzní průvodce - Devonské, spodnokarbonské a neogenní sedimenty v oblasti Hranic na Moravě.
  [Excursion guide – sediments of Devon, Upper Carboniferous and Neogen in the Hranice area.]
  Česko - polská konference Geologie uhelných pánví /7./ Sborník příspěvků. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2009 - (Kožušníková, A.), s. 219-229. Documenta Geonica, 2. ISBN 978-80-86407-72-2.
  [Česko - polská konference Geologie uhelných pánví /7./. Ostrava (CZ), 21.10.2009-23.10.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: geology * Hranice area * guide
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie

  V exkurzním průvodci je popsána geologická situace v okolí Hranic na Moravě. Detailněji jsou popsány spodnokarbonské sedimenty v lomu Hrabůvka, devonské vápence v lomu Skalka, kontakt svrchního devonu a spodního karbonu na lokalitě Hůrka a Hranická propast.

  This paper – geological guide deals with the geological situation in the area of Hranice na Moravě. It is described the quarry in Hrabůvka with LowerCarboniferous sediments, quarry Skalka with Upper Devonian limestone, Hůrka locality with outcrop of contact of Upper Devonian and Lower Carboniferous sediments and Abyss of Hranice.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178035