Počet záznamů: 1

Carrier Gas Pressure Effect in Homogeneous Nucleation of n-Alcohols

 1. 1.
  0332914 - UCHP-M 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hyvärinen, A-P. - Wedekind, J. - Brus, David - Lihavainen, H.
  Carrier Gas Pressure Effect in Homogeneous Nucleation of n-Alcohols.
  [Vliv tlaku nosného plynu na homogenní nukleaci n-alkoholů.]
  Book of Abstracts. Prague: Orgit, 2009 - (Smolík, J.; O'Dowd, C.), s. 642-645. ISBN 978-80-02-12161-2.
  [International Conference Nucleation and Atmospheric Aerosols /18./. Prague (CZ), 10.08.2009-14.08.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: homogeneous nucleation * pressure-effect * n-alcohols
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  http://www.icnaa.cz/

  An overview on the gas pressure effect of nucleation rates of n-alcohols is made. The recent experimental results are compared to the theory introduced by Wedekind et all. The theory is able to predict both the negative and positive pressure effects observed in the experiments, as well as the magnitude of the effect. However, the ratio of carrier gas over vapor pressure has to be shifted by a factor of 0.3-3 for a best match between theory and experiment. This correction factor depends on temperature, vapor pressure of the nucleating vapor, and the carrier gas type.

  Zde presentujeme přehled vlivu tlaku na homogenní nukleaci v n-alkoholech. Poslední experimentální výsledky jsou porovnány s teorii představenou Wedekindem et al. Zmíněná teorie je schopna předpovědět jak negativní tak pozitivné efekt pozorovaný v experimentech, stejně tak velikost daného efektu. Avšak poměr tlaku nosného plynu a tlaku páry studované látky musí být posunut o faktor 0,3-3 abychom získali uplnou shodu mezi experimentem a teorii. Tento korekční faktor je zavislý na teplotě, tlaku nasycené páry studované látky a typu nosného plynu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178030