Počet záznamů: 1

Předmluva k prvnímu číslu

 1. 1.
  0332897 - FLU-F 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Boháček, Kryštof
  Předmluva k prvnímu číslu.
  [Introduction to the First Number.]
  Aithér. Roč. 1, č. 1 (2009), s. 2-8 ISSN 1803-7860
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Aither * Ancient Philosophy * Medieval Philosophy
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Autor nejprve ve stručnosti popisuje genesi a peripetie spojené se vznikem časopisu, představuje záměr redakční rady a vysvětluje profil periodika. Ve druhé části předkládá krátké anotace všech pěti článků a následujícího diskusního pásma. Závěr je věnován výhledu do budoucna a poděkování všem, kteří se na vzniku časopisu podstatnou měrou podíleli.

  At the beginning the author describes the genesis of the journal, introduces the aim of the editoval board and explains the profile of Aither. In the secon section the focus is given to a brief review of each of the five papers and the subsequent discussion thread. The last part offers a view in the future and thanks for all that were helpfull by the "birth" of the journal.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178016