Počet záznamů: 1

Nucleation Behavior of Sulfur Vapor Reinvestigated by an Improved Experimental Technique

 1. 1.
  0332895 - UCHP-M 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Brus, David - Ždímal, Vladimír - Uchtmann, H.
  Nucleation Behavior of Sulfur Vapor Reinvestigated by an Improved Experimental Technique.
  [Přehodnocení nukleace par síry za pomoci zdokonalené experimentální techniky.]
  Book of Abstracts. Prague: Orgit, 2009 - (Smolík, J.; O'Dowd, C.), s. 484-487. ISBN 978-80-02-12161-2.
  [International Conference Nucleation and Atmospheric Aerosols /18./. Prague (CZ), 10.08.2009-14.08.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA200760905
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: fundamental nucleation * capillarity approximation * classical theory
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  http://www.icnaa.cz/

  An improved experimental technique gives insights in nucleation behavior and theory. Main components of sulfur vapor can by selectively nucleated. Crossing the second order phase transition in liquid sulfur changes nucleation rate drastically.

  Vylepšená experimentální technika nám poskytla vhled do nukleace a její teorie. Hlavní komponenty síry mohou nukleovat selektivně. Při přechodu přes druhou fázovou přeměnu kapalné síry dochází k dramatické změně v nukleační rychlosti.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178014