Počet záznamů: 1

Binary Homogeneous Nucleation of H2SO4-H2O

 1. 1.
  0332892 - UCHP-M 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Brus, David - Hyvärinen, A.-P. - Lihavainen, H. - Kulmala, M.
  Binary Homogeneous Nucleation of H2SO4-H2O.
  [Binární Homogenní Nukleace H2SO4-H2O.]
  Book of Abstracts. Prague: Orgit, 2009 - (Smolík, J.; O'Dowd, C.), S.659-662. ISBN 978-80-02-12161-2.
  [International Conference Nucleation and Atmospheric Aerosols /18./. Prague (CZ), 10.08.2009-14.08.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: sulfuric acid-water * homogeneous nucleation * laminar flow tube
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  http://www.icnaa.cz/

  In this study binary homogeneous nucleation of sulfuric acid and water was measured in a laminar flow tube. The concentration of sulfuric acid was determined experimentally by employing bubblers along the nucleation chamber and subsequent ion chromatography analysis. The experimental nucleation rates as a function of sulfuric acid concentration at three different relative humidities, as well as comparison with other studies and atmospheric nucleation are presented.

  V této práci byla měřena binární homogenní nukleace kyseliny sírové a vody v komoře s laminárním tokem. Koncentrace kyselilny sírové byla stanovena experimentálně za použití plynové promývačky a nasledně iontové chromatografie. Experimentální hodnoty rychlosti nukleace jako funkce koncentrace kyseliny sírové při třech hodnotach relativní vlkosti, srovnání s jinými pracemi a atmosferickou nukleací jsou představeny.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178012