Počet záznamů: 1

Gorgiás 447a-448e aneb Opožděný prolog

 1. 1.
  0332890 - FLU-F 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Boháček, Kryštof
  Gorgiás 447a-448e aneb Opožděný prolog.
  [Gorgiás 447a-448e or Delayed Prologue.]
  Aithér. Roč. 1, č. 1 (2009), s. 23-41 ISSN 1803-7860
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Plato * Gorgias * Rhetorical Philosophy
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Článek je věnován úvodní části dialogu (Gor. 447a-448e), obvykle opomíjené jako pouhé preludium. Autor ukazuje její nepostradatelnost jak pro výklad rozhovoru mezi Sókratem a Gorgiou, tak pro porozumění celkové formální struktuře spisu. Metodické východisko pro Boháčka představuje dramatické čtení a zkoumání filosofické relevance literární formy. Na základě strukturní analogie s attickou tragédií je nejprve identifikována funkce prologu, skrze niž je interpretován krátký rozhovor s Pólem jako důležitý kontextuální klíč, jenž celý následující dialog umožní chápat jako řešení sporu mezi Platónem a rétorikou na jedné a Platónem a sókratiky na druhé straně. Tímto řešením Platón zároveň zakládá vlastní positivní nauku, jejíž novost a přehodnocení pohledu známého ze spisů předchozího období dává Platón co nejnápadněji najevo volbou výrazně nové literární formy.

  The paper focuses on the first part of the dialogue (Gor. 447a-448e), usually dismissed by scholars as a mere prelude. However, author shows how essential this part is for the interpretation of the debate between Socrates and Gorgias and moreover for understanding of the dialogue and its structure as a whole. Base of Kryštof Bohaček`s methodology is emphasis on the dialogical reading, research of literary form and their relevance for the philosophy. On the basis of structural analogy with an attic tragedy, role of the prelude is identified first, through which the short debate with "Pol" is presented as another fundamental key to contextual interpretation. This "key" allows us to understand all the rest of the dialogue more precisely as the Plato's quarrel with Rhetorics on the one hand and with Socratics on the other.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178010