Počet záznamů: 1

Exposure Assessment of Breast-Fed Infants in the Czech Republic to Indicator Pcbs and Selected Chlorinated Pesticides: Area-Related Differences

 1. 1.
  0332887 - UIVT-O 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Černá, M. - Bencko, V. - Brabec, Marek - Šmíd, J. - Krsková, A. - Jech, L.
  Exposure Assessment of Breast-Fed Infants in the Czech Republic to Indicator Pcbs and Selected Chlorinated Pesticides: Area-Related Differences.
  [Odhad expozice kojenců PCB a vybraným chlorovaným pesticidům z mateřského mléka v ČR: vyhodnocení regionální variability.]
  Chemosphere. Roč. 78, č. 2 (2010), s. 160-168 ISSN 0045-6535
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: human milk * Czech Republic * PCBs and OCPs * breast-fed infant exposure * statistical modeling of exposure * Bayesian modeling
  Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
  Impakt faktor: 3.155, rok: 2010

  The aim of our study was to obtain data on the exposure of breast-fed infants to polychlorinated biphenyls (PCB) and selected organochlorine pesticides (OCP) in different urban areas of the Czech Republic. The estimated daily intake (EDI) was calculated for each of the analytes and compared with the respective tolerable daily intake (TDI). Significant local differences in the sum of 35 PCB congeners analyzed (total PCBs) as well as in the most prominent indicator congeners 138, 153, and 180 values were observed. In all study areas, EDIs for PCBs in breast-fed infants exceeded the TDI of 0.4 lg kg_1 bw d_1 recommended in the Czech Republic. EDI for HCB exceeded the recommended TDI of 0.16 lg kg_1, EDI for DDT was slightly below TDI of 10 lg kg_1 bw d_1 and HCHs EDI was negligible. The database of analytical results from this study was used for Bayesian modeling of breast-fed infant exposure to PCBs and OCPs during the recommended 6 months of exclusive breastfeeding.

  Cílem této studie bylo odhadnout expozici PCB a vybraným chlorovaným pesticidům (CP) z mateřského mléka a vyhodnotit její regionální variabilitu. Zmíněná data byla korigována na rušivé kovariáty s pomocí Bayesovského modelu. Ten byl také použit pro odhad kumulativní 6 mísení expozice z mateřského mléka během kojení. Hladina PCB a CP byla zjiš'tována v 90 vzorcích mateřského mléka, pocházejících ze sedmi městských oblastí v letech 1999-2000 dle protokolu doporučeného WHO. Denní expozice (EDI, estimated daily intake) byla odhadnuta pro každou ze sledovaných látek. Odhad pak byl porovnán s TDI (tolerable daily intake). Přitom byly zjištěny výraznéí meziregionální rozdíly pro součet 35 vybraných PCB a dále pro indikátorové PCB 138, 153 a 180. Ve všech studovaných oblastech odhady EDI pro PCB převyšovaly platnou TDI. EDI pro DDT bylo mírně pod TDI. EDI pro HCH bylo zanedbatelně malé.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178007