Počet záznamů: 1

A Comparative Study of Homogeneous Nucleation Rate Measurements in Thermal Diffusion Cloud Chambers

 1. 1.
  0332873 - UCHP-M 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Uchtmann, H. - Brus, David - Ždímal, Vladimír
  A Comparative Study of Homogeneous Nucleation Rate Measurements in Thermal Diffusion Cloud Chambers.
  [Srovnávací studie měření rychlosti homogenní nukleace ve statických difúzních komorách.]
  Book of Abstracts. Prague: Orgit, 2009 - (Smolík, J.; O'Dowd, C.), S.476-479. ISBN 978-80-02-12161-2.
  [International Conference Nucleation and Atmospheric Aerosols /18./. Prague (CZ), 10.08.2009-14.08.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA200760905
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: nucleation rate * partial vapor pressure * inner platesurfaces
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  http://www.icnaa.cz/

  The homogeneous nucleation of water vapor is investigated in different thermal diffusion cloud chamber using different principles of rate measurements. The wetting problem of the inner plate surfaces was solved and counting methods optimized. The study covered the range of nucleation rates and the isotherm ranging from 290 K to 320 K. The results show a nice agreement oh the three highest nucleation isotherms and a systematic shift of the lowest isotherm.

  Homogenní nukleace vodní páry byla studována ve dvou různých difúzních komorách za použití různých způsobů měření rychlosti nukleace. Problém smáčení vnitřních povrchů komory byl vyřešen a čítací metoda byla optimalizována. Studie pokrývá rozsah izotherem od 290 do 320 K. Výsledky vykazují dobrou shodu při vyšších teplotách než při nižších.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177998