Počet záznamů: 1

Domácí postoje k zahraničním Čechům v novodobých dějinách (1918-2008)

 1. 1.
  0332866 - UEF-S 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Brouček, Stanislav - Grulich, T.
  Domácí postoje k zahraničním Čechům v novodobých dějinách (1918-2008).
  [Homeland Attitudes to Czechs Living Abroad in Modern History (1918- 2008).]
  1. - Praha: Public History ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR, v. v. i, 2009. 231 s. ISBN 978-80-86445-26-7
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: migration * Czechs abroad * modern diaspora * state attitudes to Czechs living abroad
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Forma prezentace domácích postojů k zahraničním Čechům je v textu knihy založena na srovnání meziválečného období se dvěma periodami, které následovaly po druhé světové válce, to znamená po roce 1948 a pak po roce 1989. Zatímco v meziválečném Československu existovala poměrně jasně formulovaná migrační politika, v následujícím poválečném období se změnila v opatření, jednoznačně namířená proti emigraci, přičemž ji stát zákonnými úpravami kriminalizoval a snažil se různými cestami exilové a krajanské organizace rozkládat. V současnosti po sametové revoluci je to celá řada dílčích iniciativ, na něž stát sice reaguje a věnuje nemalé prostředky na kulturní rozvoj krajanských komunit ve světě, avšak zvláště samotní krajané cítí, že v rozvoji vzájemných vztahů mezi domácím a zahraničním češstvím stále přetrvávají pověstné rezervy.

  The presentation of homeland attitudes toward Czechs living abroad takes the form of a comparison of the period between the two world wars with two periods that followed World War II, namely after 1948 and after 1989. Between the wars, Czechoslovakia had a relatively clear emigration policy, while the measures adopted in the postwar period were specifically designed to hinder emigration; through legal measures the state criminalized and tried to dismantle expatriate organizations or thouse run by exiles. Sice the Velvet Revolution, the state has responded to multuple initiatives by devoting considerable resources to the cultural development of expatriate communites around the world. Nevertheless, many Czechs living abroad feel that a notable divide lingers on in the relationship between themselves and those at home.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177992