Počet záznamů: 1

Studies of Fluidic Weft Speed Sensors

 1. 1.
  0332846 - UT-L 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Tesař, Václav
  Studies of Fluidic Weft Speed Sensors.
  [Studie fluidických snímačů rychlosti útku.]
  Experimental Fluid Mechanics 2009. Liberec: Technical University of Liberec, 2009 - (Vít, T.; Dančová, P.; Dvořák, V.), s. 316-334. ISBN 978-80-7372-538-9.
  [International Conference Experimental Fluid Mechanics 2009. Liberec (CZ), 25.11.2009-27.11.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA200760705; GA ČR GA101/07/1499
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: colliding jets * weft * speed sensing
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin

  Measuring the speed of an unsteady axial motion of weft thread in a shuttle-less loom is a a task considered impossible to perform. It was solved by the author using principles based on colliding air jets. Further development and search for other principles described in this contribution was aimed at increasing sensitivity of the contact-less fluidic sensing.

  Měření rychlosti axiálního nestacionárního pohybu útku v tlakcovském bezčlunkovém stavu se jevilo jako neuskutečnitelné. Řešení autor nalezl využitím principu kolize vzduchových proudů. V příspěvku je popsán další vývoj a hledání jiných principů, zaměžené na dosžení vyšší citlivosti bezkontaktního fluidického snímání.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177974