Počet záznamů: 1

Reprodukce vzdělanostních nerovností v České republice po sametové revoluci v evropském kontextu

 1. 1.
  0332812 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Simonová, Natalie - Soukup, P.
  Reprodukce vzdělanostních nerovností v České republice po sametové revoluci v evropském kontextu.
  [The Reproduction of Educational Inequalities in the Czech Republic since the Velvet Revolution in a European Context.]
  Sociologický časopis / Czech Sociological Review. Roč. 45, č. 5 (2009), s. 935-965 ISSN 0038-0288
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA403/06/1241; GA ČR GA403/08/0109
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: educational reproduction * educational inequalities
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Impakt faktor: 0.562, rok: 2009

  Stať identifikuje vývoj vlivu socio-ekonomických, kulturních a genderových faktorů na reprodukci vzdělanostních nerovností v přístupu k terciárnímu vzdělání v České republice, Švýcarsku, Německu, Polsku a Švédsku. Výsledky ukázaly, že ze všech námi analyzovaných zemí je přístup k terciárnímu vzdělání v ČR nejvíce determinován kulturní složkou sociálního původu (vzděláním otce). Zemí, která je ČR v tomto ohledu nejvíce podobná, je Švýcarsko.

  The article traces the effect of socio-economic, cultural, and gender factors on the reproduction of educational inequalities in access to tertiary education in the Czech Republic, Switzerland, Germany, Poland, and Sweden. The results revealed that the access to tertiary education is determined most by the cultural component of social background (the father’s education) in the Czech Republic. The country closest to the Czech Republic in this regard is Switzerland.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177948