Počet záznamů: 1

A closed country in the open seas: Engelbert Kaempfer's Japanese solution for European modernity's predicament

 1. 1.
  0332793 - OU-W 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Mervart, David
  A closed country in the open seas: Engelbert Kaempfer's Japanese solution for European modernity's predicament.
  [Uzavřený stát na otevřených mořích: Kaempferovo japonské řešení problému evropské komerční modernity.]
  History of European Ideas. Roč. 35, č. 3 (2009), s. 321-329 ISSN 0191-6599
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90210515
  Klíčová slova: ENGELBERT KAEMPFER * MORAL ECONOMY * INTERNATIONAL COMMERCE
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  A purported pioneering attempt in western Japanese studies, Engelbert Kaempfer's (1651–1716) classic History of Japan has generally not been considered in its relation to the debate on Europe's own moral and political predicament. Yet, Kaempfer's apology of the Tokugawa closed-country policy arguably offers answers to standard questions formulated within the wider European debate on commerce and government. This paper reinserts Kaempfer's argument into the context of such contrasting contemporaneous positions as those represented, respectively, by Joseph Addison's view of global commerce in The Spectator and by François Fénelon's vision of the ideal commonwealth of Salente in his Aventures de Télemaque.

  Historie Japonska Engelberta Kaempfera (1651–1716) obvykle bývá předmětem zájmu jako vlivný raný pokus o systematická japanologická studia, nikoli jako příspěvek k evropskému politickému myšlení. Avšak Kaempferovo dílo, především jeho obrana tokugawské politiky "uzavřené země", zřetelně nabízí odpovědi na některé standardní otázky formulované v rámci široké evropské debaty o vládě a morálních následcích rozvoje světového obchodu na přelomu 17. a 18. století. Tento článek navrací Kaempferovu argumentaci do kontextu soudobého evropského morálně-politického myšlení, reprezentovaného zde protichůdnými pozicemi Josepha Addisona v listu The Spectator a vizí ideální obce Salente v Dobrodružstvích Télemachových François Fénelona.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177933