Počet záznamů: 1

Fracture Behaviour of TiAl Intermetalics

 1. 1.
  0332791 - UFM-A 2010 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Dlouhý, Ivo - Chlup, Zdeněk - Hadraba, Hynek - Kozák, Vladislav
  Fracture Behaviour of TiAl Intermetalics.
  [Lomové chování TiAl intermetalik.]
  Damage and Fracture Mechanics. New York: Springer, 2009 - (Bourkharouba, T.; Elboujdaini, M.; Pluvinage, G.), s. 265-274. ISBN 978-90-481-2668-2.
  [African InterQuadrennial ICF Conference on Damage and Fracture Mechanics /1./ (AIQ-ICF 2008). Algiers (DZ), 01.06.2008-05.06.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA106/07/0762
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: TiAl Intermetalics * Crack Nucleation * Behaviour
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika
  http://apps.isiknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=W1gN7E5c1n3F4jHcn4H&page=1&doc=1

  Tensile properties and fracture toughness have been evaluated for Ti-40Al-2Cr-2Nb-1B and Ti-46Al-0.7Cr-0.1Si-7Nb-0.2Ni alloys. Positive Nb effect on fracture resistance was found; fracture toughness of the high Nb alloy was increased at contemporary increase of tensile and flexural strength. Fracture surfaces were evaluated using scanning electron microscopy showing the key role of mechanical twinning in deformation of both alloys. As a governing mechanism of the crack initiation a microcrack nucleation at boundaries between deformation twins and -TiAl grains was confirmed. Extensive development of shear ligament toughening was observed supplying quite good fracture toughness values in high Nb alloy.

  U slitin typu Ti-40Al-2Cr-2Nb-1B a Ti-46Al-0.7Cr-0.1Si-7Nb-0.2Ni byly hodnoceny pevnostní a lomové vlastnosti. Byl konstatován pozitivní vliv Nb na odolnost vůči lomu, ke zvýšení lomové houževnatosti dochází současně se zvýšením pevnosti v tahu a ohybu. Lomové plochy byly hodnoceny za použití rastrovacího mikroskopu. Byla potvrzena klíčová role mechanického dvojčatění při deformaci obou slitin. Jako řídící mechanismus iniciace lomu byla potvrzena nukleace mikrotrhliny na hranicích mezi deformačními dvojčaty a -TiAl zrny. Ke zhouževnatění vede smyková deformace mezi čelem trhliny a lokálními poškozeními před čelem trhliny, což zejm. u slitiny s vyšším obsahem Nb vede k velmi dobrým hodnotám houževnatosti.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177932