Počet záznamů: 1

Meteosat observation of the atmospheric entry of 2008 TC3 over Sudan and the associated dust cloud

 1. 1.
  0332789 - ASU-R 2010 RIV FR eng J - Článek v odborném periodiku
  Borovička, Jiří - Charvát, Z.
  Meteosat observation of the atmospheric entry of 2008 TC3 over Sudan and the associated dust cloud.
  [Pozorování vsupu asteroidu 2008 TC3 do atmosféry nad Súdánem a s tím spojeného prachového oblaku družicí Meteosat.]
  Astronomy & Astrophysics. Roč. 507, č. 2 (2009), s. 1015-1022 ISSN 0004-6361
  Grant CEP: GA AV ČR IAA300030813
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10030501
  Klíčová slova: meteor * asteroid * Earth
  Kód oboru RIV: BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
  Impakt faktor: 4.179, rok: 2009

  We analyzed serendipitous observations by the Meteosat 8 weather satellite of the fireball caused by the entry of the small asteroid 2008 TC3 over northern Sudan on October 7, 2008. We measured the brightness of the fireball at two heights as well as the spectra of the fireball and of the dust cloud deposited in the atmosphere. Infrared spectra of the fresh dust clouds were dominated by the 10 micron Si-O band caused by recondensed amorphous silicates. The total mass of the silicate smoke was estimated to be 3100 cca 600 kg. More mass was probably contained in larger, micron sized, dust particles resulting from incomplete sublimation of the asteroidal material. Based on the heights of asteroid fragmentations, we guess that the bulk porosity of 2008 TC3 was of the order of 50%, i.e. higher than the porosity of the recovered meteorite Almahata Sitta.

  Analyzovali jsme náhodné pozorování meteorologické družice Meteosat 8 bolidu způsobeného vstupem malého asteroidu 2008 TC3 do atmosféry nad severním Súdánem 7. října 2008. Změřili jsme jasnost bolidu ve dvou výškách a spektrum bolidu i prachového oblaku zanechaného v atmosféře. V infračervených spektrech čerstvého prachu dominoval pás Si-O poblíž 10 mikronů způsobený rekondensovanými amorfními silikáty. Celková hmotnost silikátového dýmu byla odhadnuta na 3100 cca 600 kg. Více hmoty se pravděpodobně nacházelo ve větších, mikronových prachových částicích vzniklých neúplnou sublimací asteroidálního materiálu. Na základě výšek rozpadů asteroidu odhadujeme, že celková poréznost 2008 TC3 byla okolo 50%, tj. větší než poréznost nalezených meteoritů Almahata Sitta.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177931