Počet záznamů: 1

Od jazyka k logice. Filozofický úvod do moderní logiky

 1. 1.
  0332787 - FLU-F 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Svoboda, Vladimír - Peregrin, Jaroslav
  Od jazyka k logice. Filozofický úvod do moderní logiky.
  [From Language to Logic.]
  Praha: Academia, 2009. 432 s. Galileo, 28. ISBN 978-80-200-1740-6
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA401/04/0117
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: logic * language
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Kniha Od jazyka k logice se snaží zodpovědět otázku jaká je povaha logiky? Snaží se nalézt kořeny logiky v přirozeném jazyce a v reálné lidské argumentaci. Ukazuje nicméně, že cesta, která vede od běžného jazyka a argumentace k logickým symbolům a k umělým jazykům, s jakými pracuje moderní logika, není zdaleka přímočará. V knize jsou zároveň systematicky probrány jak základy tzv. klasické logiky, tak i hlavní verze jejích neklasických alternativ. Věnuje se i problémům logického modelování významů výrazů přirozeného jazyka, logickým paradoxům či otázce, kde jsou hranice možností uplatnění metod logického modelování.

  The book From Language to Logic aims at answering the question what is the nature of logic? It shows that the way leading from ordinary language and argumentation to logical symbolism and to artificial languages employed within modern logic is far from straightforward. The book also presents a systematic survey of the foundations of the so called classical logic as well as of its non-classical alternatives. Attention is paid also to problems of logical modelling of meanings of natural language expressions, to logical paradoxes or to the question of the limits of application of the methods of logical modelling.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177929