Počet záznamů: 1

NÁVRH EXPERIMENTÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO VÝZKUM NESTACIONÁRNÍHO PROUDĚNÍ V OKOLÍ KMITAJÍCÍHO PROFILU

 1. 1.
  0332786 - UT-L 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Uruba, Václav - Jonáš, Pavel - Tsymbalyuk, V.
  NÁVRH EXPERIMENTÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO VÝZKUM NESTACIONÁRNÍHO PROUDĚNÍ V OKOLÍ KMITAJÍCÍHO PROFILU.
  [Design of experimental setup for investigation of nonstationary flow around vibrating wing.]
  INTERACTION AND FEEDBACKS 2009. Vol. XVI-th national seminar with international participation. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR v. v. i, 2009 - (Zolotarev, I.), s. 61-64. ISBN 978-80-87012-23-9.
  [Interaction and Feedbacks 2009. Praha (CZ), 24.11.2009-25.11.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA200760614; GA ČR GA101/08/1112; GA ČR GA101/09/1522
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: wing * boundary layer * separation * stability
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin

  V příspěvku je ukázána motivace, metody a koncepce navrhovaného experimentálního výzkumu odtržení mezní vrstvy na pohybujícím se křidélku. Model je uchycen na pružině se 2 stupni volnosti (posuv a rotace). Dále je navržena experimentální metoda výzkumu, která umožní analyzovat pohyb křidélka i proudové pole v jeho okolí. Jedná se o metodu TR-PIV.

  In the paper motivation, methods and concept of intended experimental study of a boundary layer separation on moving wing is given. The model design suspended on a spring system with 2 degrees of freedom (displacement and rotation) is shown. The Time Resolved PIV method was suggested for measurement of both flow structure and wing position.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177928