Počet záznamů: 1

Some factors affecting the creep behaviour of metallic materials processed by equal-channel angular pressing

 1. 1.
  0332760 - UFM-A 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Sklenička, Václav - Dvořák, Jiří - Král, Petr - Svoboda, Milan - Saxl, Ivan
  Some factors affecting the creep behaviour of metallic materials processed by equal-channel angular pressing.
  [Některé faktory ovlivňující creepové chování kovových materiálů zpracovaných metodou ECAP.]
  International Journal of Materials Research. Roč. 100, č. 6 (2009), s. 762-766 ISSN 1862-5282.
  [ISPMA 11. International symposium on physics of materials /11./. Praha, 24.08.2008 - 28.08.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507; CEZ:AV0Z10190503
  Klíčová slova: creep * ECAP * aluminium * cooper
  Kód oboru RIV: JG - Hutnictví, kovové materiály
  Impakt faktor: 0.862, rok: 2009

  Very few reports describing the creep behaviour of materials processed by equal-channel angular pressing (ECAP) have shown that there are both similarities and differences between the creep behaviour of coarse-grained metals and alloys and their ultrafine-grained counterparts. This paper examines these differences and evaluates some factors affecting the creep behaviour of pure aluminium, pure copper, and the binary Al-0.2 wt.% Sc alloy processed by ECAP.

  Velmi málo článků popisuje creepové chování materiálů zpracovaných technikou ECAP a rozdíly mezi creepem hrubozrnných kovů a slitin a jejich ultrajemných protějšků. V této práci zkoumáme tyto rozdíly a vyhodnocujeme některé faktory ovlivňující creepové chování čistého hliníku, čisté mědi a binární slitiny Al-0.2 hm.%Sc po ECAPu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177907