Počet záznamů: 1

Alumina and Zirconia Based Layered Composites: Part 2 Fracture Response

 1. 1.
  0332756 - UFM-A 2010 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Chlup, Zdeněk - Hadraba, Hynek
  Alumina and Zirconia Based Layered Composites: Part 2 Fracture Response.
  [Vrstevnaté kompozity na bázi korundu a zirkonu: Část 2 lomová odezva.]
  Key Engineering Materials. Roč. 412, - (2009), s. 227-232 ISSN 1013-9826.
  [Electrophoretic Deposition: Fundamentals and Applications. Awaji, 05.10.2008-09.10.2008]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA106/06/0724; GA AV ČR IAA200410502
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: electrophoretic deposition * laminate * fracture behaviour * indentation
  Kód oboru RIV: JI - Kompozitní materiály

  Laminated materials are used for special applications where combination of properties of two components is needed. Electrophoretic deposition (EPD) is the technique able to prepare ceramic laminated structures having strong interface between layers. Crack propagation through layered composites based on Al2O3 and ZrO2 was studied.

  Laminátové materiály jsou používány ve speciálních aplikacích kde kombinace vlastností dvou složek je zapotřebí. Elektroforetická depozice je technika schopná připravit laminát s pevným rozhraním. Práce se zabývá šířením trhlny přes rozhraní Al2O3 a ZrO2 vrstvy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177905