Počet záznamů: 1

O zvířeti velkém jako slon, mezi jehož rohy si mohou sednout tři muži. Pratur ve středověku Čech a Moravy. Historická a archeozoologická analýza

 1. 1.
  0332747 - ARU-G 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kyselý, René - Meduna, Petr
  O zvířeti velkém jako slon, mezi jehož rohy si mohou sednout tři muži. Pratur ve středověku Čech a Moravy. Historická a archeozoologická analýza.
  [About an Elephant-Sized Animal that Could Seat Three Men between its Horns. The Aurochs in Medieval Bohemia and Moravia. A Historical and Zooarchaeological Analysis.]
  Památky archeologické. Roč. 100, - (2009), s. 241-260 ISSN 0031-0506
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Bos primigenius * history * Middle Ages
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Práce se zabývá historií pratura (Bos primigenius) ve světle historických (starověkých, středověkých i novověkých) písemných pramenů i ve světle analýzy osteologických archeologických nálezů z území České republiky.

  The publication deals with history of aurochs (Bos primigenius) from point of view of historical written sources (especially medieval) and from point of view of analysis of osteological archaeological finds from the Czech Republic.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177899