Počet záznamů: 1

Hagyományos erdőgazdálkodás a Kárpát-medencében

 1. 1.
  0332718 - BU-J 2010 RIV HU hun M - Část monografie knihy
  Szabó, Péter
  Hagyományos erdőgazdálkodás a Kárpát-medencében.
  [Traditional woodland management in the Carpathian Basin.]
  Antropogén ökológiai változások a Kárpát-medencében.. Budapest: L‘Harmattan, 2009 - (Andrásfalvy, B.; Vargyas, G.), s. 129-144. ISBN 978-963-236-217-5
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: traditional woodland management * Carpathian Basin * coppicing
  Kód oboru RIV: EF - Botanika

  A tanulmány a Kárpát-medencei hagyományos erdőgazdálkodást mutatja be. Írott források és tájrégészeti adatok elemzésével arra a következtetésre jut, hogy az erdők a középkortól a kora újkorig elérhető de korlátozott erőforrást jelentettek, amelyet az emberek különféle módokon kezeltek, hogy sokoldalú és fenntartható megoldásokkal biztosítsák a korabeli társadalom energiaigényét.

  This paper presents traditional woodland management in the Carpathian Basin. Based on the analysis of written sources and landscape archaeological data, it argues that from the Middle Ages to the Modern Period woods were an available but limited resource, managed in various forms to provide flexible and sustainable solutions to the energy needs of contemporary society.

  Článek popisuje tradiční lesní hospodaření v Karpatské kotlině. Na základě rozboru písemných pramenů a krajinných archeologických údajů ukazuje, že v období od středověku do novověku představovaly lesy dostupný, ale zároveň limitovaný zdroj, který byl obhospodařován různými metodami za účelem zajištění flexibilních a udržitelných řešení pro energetické potřeby tehdejší společnosti.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177881