Počet záznamů: 1

O úplavech při nesymetrickém obtékání odtokových hran profilů lopatkové mříže supersonickým proudem

 1. 1.
  0332697 - UT-L 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Šafařík, Pavel - Šimurda, David
  O úplavech při nesymetrickém obtékání odtokových hran profilů lopatkové mříže supersonickým proudem.
  [On Wakes in an Asymmetric Supersonic Flow Past Trailing Edges of a Profile Blade Cascade.]
  Conference Topical Problems of Fluid Mechanics 2009. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2009 - (Příhoda, J.; Kozel, K.), s. 91-94. ISBN 978-80-87012-19-2.
  [Topical Problems of Fluid Mechanics 2009. Praha (CZ), 25.02.2009-26.02.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA200760504; GA ČR GA101/07/1508
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919
  Klíčová slova: supersonic deflection * supersonic wake * trailing edge
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin

  V práci jsou uvedeny některé výsledky výzkumu nesymetrického obtékání odtokové hrany supersonickým proudem. Naměřená rozložení úhlu vystupujícího proudu jsou srovnána s teoretickou a referenční hodnotou úhlu získanou pomocí redukce dat.

  Paper is concerned with results of research on the asymmetric supersonic flow past trailing edge. Distributions of the exit flow angle are compared to theoretical and reference value.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177868