Počet záznamů: 1

Response character of aeroelastic system in close neighbourhood of stability boundaries

 1. 1.
  0332673 - UTAM-F 2010 RIV TW eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Náprstek, Jiří - Pospíšil, Stanislav
  Response character of aeroelastic system in close neighbourhood of stability boundaries.
  [Charakter odezvy aeroelastické soustavy v těsné blízkosti hranic stability.]
  The seventh Asia-Pacific conference on Wind engineering. Taipei: Chinese Taiwan Association on Wind engineering, 2009 - (Cheng, C.), s. 213-220. ISBN 978-986-6717-43-7.
  [Asia-Pacific Conference on Wind Engineering /7./. Taipei (TW), 08.11.2009-12.11.2009]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA103/09/0094; GA ČR(CZ) GC103/07/J060; GA AV ČR(CZ) IAA200710902
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: aero-elastic instability * flutter * stability domains
  Kód oboru RIV: JM - Inženýrské stavitelství

  The detailed vibration stability analysis of a beam in air flow using linear mathematical model is presented in the article. The stability conditions, that are particularly important for the flutter and divergence onset are presented as special cases of the general theory.

  Obsahem článku je podrobná analýza stability kmitání štíhlého prizmatického nosníku v proudu vzduchu. Podmínky nejdůležitějších případů ztráty stability jako je flutter a divergence vyplývají jako speciální případy z navržené obecné teorie.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177857