Počet záznamů: 1

Applications of MALDI-TOF MS to large-scale human mtDNA population-based studies

 1. 1.
  0332627 - ARU-G 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Cerezo, M. - Černý, Viktor - Carracedo, Á. - Salas, A.
  Applications of MALDI-TOF MS to large-scale human mtDNA population-based studies.
  [Aplikace MALDI-TOF MS na populačně založené studie velkého rozsahu.]
  Electrophoresis. Roč. 30, č. 21 (2009), s. 3665-3673 ISSN 0173-0835
  Grant CEP: GA ČR GA206/08/1587
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Haplogroup * High-throughput SNP genotyping * MALDI-TOF MS * Mitochondrial DNA * Multiplex assay
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Impakt faktor: 3.077, rok: 2009
  http://www3.interscience.wiley.com/journal/122665008/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0

  The article shows how it is possible to analyze mitochondrial DNA coding region SNP variation by MALDI-TOF MS technique. As the African phylogeny has been chosen SNP selection thus aimed to fully cover all the mtSNPs defining major and minor branches of the known African tree, including, macrohaplogroup L, and haplogroups M1, and U6. A total of 230 mtSNPs were finally selected; this number could be lower for the samples from other continents. Test samples collected from two different African locations were used, namely, Mozambique and Chad Basin. The advantages of the MALDI-TOF MS are discussed in comparison with other popular methods.

  Článek ukazuje, jak je možné analyzovat variabilitu kódující oblasti mitochondriální DNA technikou MALDI-TOF MS. Protože byly ke studiu vybrány africké vzorky, výběr SNP byl zvolen tak, aby pokrýval všechny mutace hlavních i vedlejších větví známé africké fylogeneze zahrnující jak makrohaploskupinu L, tak i haploskupiny M1 a U6. Celkově bylo vybráno 230 mtSNP, pro vzorky z jiných kontinentů by tento počet mohl být nižší. Byly vybrány testovací vzorky ze dvou afrických regionů, jmenovitě Mozambiku a Čadské pánve. Výhody techniky MALDI-TOF MS jsou prezentovány ve srovnání s dalšími metodami.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177834