Počet záznamů: 1

Influence of cytoskeleton on nanoparticle migration in biological cells

 1. 1.
  0332535 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Tarasenko, Alexander - Jastrabík, Lubomír
  Influence of cytoskeleton on nanoparticle migration in biological cells.
  [Vliv cytoskeletu na migraci nanočástic v biologických buňkách.]
  Applied Physics Letters. Roč. 95, č. 17 (2009), 173705/1-173705/3 ISSN 0003-6951
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M06002; GA AV ČR 1QS100100563
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: particle diffusion * cytoskeleton proteins * biological cells
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 3.554, rok: 2009

  Here we develop a quantifiable cell model to investigate particle diffusion. The tracer, jump, and chemical diffusion coefficients have been calculated for different densities of cytoskeleton proteins.

  Byl vypracován kvantitativní model difuze částic v buňkách.Výpočtem byly stanoveny závislosti trasového , skokového a chemického difuzního koeficientu na hustotě cytoskeletových proteinů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177774