Počet záznamů: 1

Selective detection of phosgene by nanocrystalline diamond layer

 1. 1.
  0332529 - FZU-D 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Davydova, Marina - Kromka, Alexander - Exnar, P. - Stuchlík, M. - Hruška, Karel - Vaněček, Milan - Kalbáč, Martin
  Selective detection of phosgene by nanocrystalline diamond layer.
  [Selektivní detekce fosgenu za pomoci nanokrystalické diamantové vrstvy.]
  Physica Status Solidi. A. Roč. 206, č. 9 (2009), 2070-2073 ISSN 1862-6300
  Grant CEP: GA AV ČR KAN400100701; GA MŠk LC510; GA AV ČR KAN400100652; GA AV ČR IAAX00100902; GA MŠk(CZ) 1M06002; GA AV ČR IAA400400911
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521; CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: nanocrystalline diamond * phosgene * surface conductivity * SEM
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.228, rok: 2009

  In the present work was investigated gas sensing properties of H-terminated nanocrystalline diamond layers to different gases. As testing gases were used amonia (NH3), carbon dioxide (CO2), phosgene (COCl2) and humid air. It was observed that hydrogenated nanocrystalline diamond surface exhibited a significant response to phosgene gas.

  V této práci byly sledované senzorické vlastnosti vrstev hydrogenovaného nanokrystalického diamantu k různým plynům. Jako testovací plyny byly použity oxid uhličitý (CO2), čpavek (NH3), fosgen (COCl2) a vlhký vzduch. Bylo pozorováno, že hydrogenovaný nanokrystalický diamantový povrch ukazuje významnou reakci na fosgen plyn.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177769