Počet záznamů: 1

T-stress values during fracture in wedge splitting test geometries: a numerical study

 1. 1.
  0332515 - UFM-A 2010 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Seitl, Stanislav - Hutař, Pavel - Veselý, V. - Keršner, Z.
  T-stress values during fracture in wedge splitting test geometries: a numerical study.
  [Hodnota T-napětí v průběhu lomu ve vzorku pro wedge splitting test.]
  Brittle matrix composites 9. Abington, Cambridge: Woodhead Publishing Limited, 2009 - (Brandt, A.; Olek, J.; Marshall, I.), s. 419-428. ISBN 978-83-89687-48-7.
  [Brittle matrix composites /9./. Warsaw (PL), 25.10.2009-28.10.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR KJB200410901; GA ČR GA101/08/1623
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: concrete * wedge splitting test * T-stress * fracture process zone
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika

  The paper is focused on a detailed numerical analysis of the stress field in specimens used for the wedge splitting test (WST), which is a convenient alternative to the classical bending and tensile tests within the area of determination of the fracture-mechanical parameters of quasi-brittle building materials, particularly cementitious composites. The near-crack-tip stress field in the WST specimen is described by means of constraint-based two-parameter fracture mechanics in the paper. Particular attention is paid to the influence of usual variants of boundary conditions used for this kind of testing procedure on the stress field in the cracked body. The next part of the paper aims at investigation of how much the detailed description of the near-crack-tip stress field obtained by applying the two-parameter fracture mechanics approach is then utilizable for an estimation of the size and shape of the non-linear failure zone in quasi-brittle materials, i.e. the fracture process zone.

  Příspěvek je zaměřen na detailní numerickou analýzu pole napětí ve vzorku používaném pro wedge splitting test. WST je konvenčním alternativou pro klasický tříbodový ohyb a tahový test v rámci zjišťování lomových parametrů kvazi křehkých materiálů. Pole napětí okolo kořene trhliny v WST tělese je popsáno pomocí dvouparametrové lomové mechaniky. Pozornost je zejména věnována různým okrajovým podmínkám pro zatěžování uvedeného testu. Další část příspěvku je zaměřená na odhadnutí velikosti a tvaru lomové procesní zóny.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177759