Počet záznamů: 1

Fatigue and fracture parameters of various glass fiber cement based composites

 1. 1.
  0332487 - UFM-A 2010 RIV CA eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Seitl, Stanislav - Keršner, Z. - Bílek, V. - Knésl, Zdeněk
  Fatigue and fracture parameters of various glass fiber cement based composites.
  [Únavové a lomové parametry betonových kompozitů s různými skleněnými vlákny.]
  Proceedings of 12th International Conference on Fracture. Ottawa: NRCan - CANMET, 2009, s. 1-7. ISBN N.
  [International Conference on Fracture /12./. Ottawa (CA), 12.07.2009-17.07.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA103/08/0963
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: Composites * glass fiber * fatigue * S-N curve
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika

  The aim of the contribution is to present selected fatigue and fracture mechanics parameters of advanced building materials marked here as BS 080405 and HD 080326. The experimental measurements were made at two levels. The first one was a static measurement and its results are represented by values of effective fracture toughness of the material. The second level is connected with high-cycle fatigue – Wöhler curves of both study materials were determined. The obtained experimental results are compared with literature data.

  Cíl příspěvku je presentovat vybrané únavové a lomově mechanické parametry pokročilých stavebních materiálů označených zde jako BS 080405 a HD 080326. Experimentální měření jsou prováděna ve dvou rovinách: první jsou statická měření se zaměřením na efektivní lomovou houževnatost a druhá se zaměřují na zjišťování únavové křivky (S–N křivka).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177737