Počet záznamů: 1

EBW Power Deposition and Current Drive in WEGA - Comparison of Simulation with Experiment

 1. 1.
  0332466 - UFP-V 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Preinhaelter, Josef - Laqua, H.P. - Urban, Jakub - Vahala, L. - Vahala, G.
  EBW Power Deposition and Current Drive in WEGA - Comparison of Simulation with Experiment.
  [Depozice výkonu a generace proudu pomocí EBW v stellaratoru WEGA – porovnání simulací s experimentem.]
  Plasma Physics and Controlled Fusion. Roč. 51, č. 12 (2009), s. 125008-125026 ISSN 0741-3335
  Grant CEP: GA ČR GA202/08/0419; GA MŠk 7G09042
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: Mode conversion * Cyclotron Heating * Stellarators * Electron Bernstein waves Current drive * WEGA
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Impakt faktor: 2.409, rok: 2009

  Electrostatic electron Bernstein waves (EBW) are studied numerically and compared to experimental results on the WEGA stellarator. Simulations are performed on specific WEGA equilibria and its antenna launch of 2.45 GHz waves. The off-axis power deposition and the outward shift of the absorption maximum produced by increasing the magnetic field is explained by the presence of a hot electron component. Moreover, the simulations also reproduce the current density reversal at the plasma centre for low magnetic fields.

  Elektrostatické Bernsteinovy módy jsou studovány numericky a porovnány s experimentálními výsledky na stellaratoru WEGA . Simulace jsou provedeny pro specielní rovnovážné stavy WEGA a jeho anexního vysílaní vln s frekvencí 2.45GHZ. Mimosové ukládání výkonu a vně mířící posuv maxima absorpce se vysvětluje přítomnosti horké elektronové komponenty. Navíc simulace reprodukují obrácení hustoty proudu ve středu plazmatu při nízkých magnetických polích.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177718