Počet záznamů: 1

Bydlení jako norma a jako životní strategie v normalizačním Československu

 1. 1.
  0332465 - USD-C 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Pelikánová, Hana
  Bydlení jako norma a jako životní strategie v normalizačním Československu.
  [Housing as a norml and life strategy in Czechoslovakia during normalisation era.]
  Obyčejní lidé...?! Pohled do života tzv. mlčící většiny. Životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence. Praha: Academia, 2009 - (Vaněk, M.), s. 284-326. ISBN 978-80-200-1791-8
  Grant CEP: GA ČR GA409/06/0878
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80630520
  Klíčová slova: housing * Czechoslovakia * memories
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie Hany Pelikánové usiluje o zachycení problematiky bydlení v 70. a 80. letech a to ze dvou úhlů pohledu. První analyzuje bytovou politiku v normalizačním Československu a zaměřuje se na dobovou legislativu. Druhý se bydlením zabývá z pohledu narátorů a prostřednictvím jejich zkušeností analyzuje dílčí aspekty bydlení jako “sociální jistoty”. Cílem příspěvku je zjistit, jak se jednotlivci vypořádávali s bydlením jako s normou a jaké volili strategie při řešení této jedné z nezákladnějších lidských potřeb. Jiří Petráš se pokouší o konfrontaci vzpomínek dvou dělnických generací: generace dělníků – zakladatelů Komunistické strany Československa, kteří se narodili na počátku 20. století a jejich následovníků narozených ve třicátých až padesátých letech 20 století. Autor se pokusil o rozbor jejich životních osudů a postojů s ohledem na možné ovlivnění prostředím, ve kterém žili, resp. žijí.

  The essay of anthropologist Hana Pelikánová examines the issue of housing in the normalization period from two points of view. The first analyses housing politics in its legislative and demographic aspects. The second shows housing from the perspective of the narrators and analyses which of its aspects were usually interpreted as a social entitlement. The objective of the essay is to discern how the narrators dealt with the normative aspects of housing and which strategies they chose to manage it as a basic human need.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177717