Počet záznamů: 1

Racionalizácia výroby foriem na vstrekovanie plastov hydroabrazívnym delením

 1. 1.
  0332458 - UGN-S 2010 RIV CZ slo C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hloch, S. - Valíček, Jan
  Racionalizácia výroby foriem na vstrekovanie plastov hydroabrazívnym delením.
  [Molds for plastic injection production rationalization by abrasive waterjet.]
  Vodní paprsek 2009. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2009 - (Sitek, L.), s. 80-84. ISBN 978-80-86407-81-4.
  [Vodní paprsek 2009. Ostrava (CZ), 04.11.2009-05.11.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: abrasive waterjet cutting * vibration * factors
  Kód oboru RIV: JQ - Strojní zařízení a nástroje

  Článok sa zaoberá návrhom a teoretickým spracovaním racionalizácie výroby súčiastok foriem pre vstrekovanie plastov hydroabrazívnym delením. Na základe experimentálnych skúšok a aplikovaním progresívnej technológie hydroabrazívneho delenia do procesu výroby foriem pre vstrekovanie plastov bola zistená možnosť značnej časovej úspory, teda výrazného skrátenia času od objednávky až po expedíciu výrobku. Takýmto spôsobom je možné zvýšiť konkurencieschopnosť podniku a zabezpečiť jej stabilné postavenie na trhu aj v čase globálnej krízy.

  The paper deals with proposal and theoretical rationalization of production processing of parts for injection molding molds by abrasive waterjet. Based on experimental tests and applying of progressive technology abrasive waterjet in the process of manufacturing mold for plastic injection, the possibility of significant time savings, possible significant shortening the time from order to shipping a product was found. This makes possible to increase a company's competitiveness and to ensure its stable market position in time of global crisis.

  Článek se zabývá návrhem a teoretickým zpracováním racionalizace výroby součástek forem pro vstřikování plastů hydroabrazivním dělením. Na základě experimentálních zkoušek a aplikováním progresívní technologie hydroabrazivního dělení do procesu výroby forem pro vstřikování plastů byla zjištěna možnost značné časové úspory, tedy výrazného zkrácení času od objednávky po expedici výrobku.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177712