Počet záznamů: 1

Metodika psychoreologického zkoumání jedlých tuků

 1. 1.
  0332456 - UH-J 2010 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Štern, Petr - Panovská, Z. - Pokorný, J.
  Metodika psychoreologického zkoumání jedlých tuků.
  [Methodology of the psychorheological investigation of food fats.]
  Zborník prednášok z XLVII. medzinárodnej konferencie z technológie a analytiky tukov. Bratislava: Palma Group, 2009, s. 163-166. ISBN 987-80-227-3097-6.
  [Medzinárodná konferencia z technológie a analytiky tukov /47./. Tatranská Lomnica (SK), 20.05.2009-22.05.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20600510
  Klíčová slova: emulsified fats * rheology * sensory analysis * texture
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin

  Psychoreologie zkoumá vztahy mezi komplexními reologickými a texturními parametry. Znalost těchto psychoreologických vztahů je důležitá ke kvantitativní charakterizaci tokových a deformačních jevů, probíhajících při senzorické zkoušce. To umožní následnou instrumentální analýzu za reologicky srovnatelných podmínek. Psychoreologie se i v případě jedlých tuků osvědčila. Reologická měření lze tudíž použít pro rychlou předpověď senzorických vlastností.

  Psychorheology investigate the relations between complex rheological parameters and textural attributes. The knowledge of psychorheological laws is very important for the quantitative description of flow and deformation phenomena, taking place during sensory test. On the basis of these laws, the subsequent instrumental analysis may be effected under rheologically comparable conditions. Psychorheology have been approved also by food fats. Rheological measurement were thus useful for a rapid prediction of the sensory properties.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177710