Počet záznamů: 1

Dynamics of cavitations induced by tandem shock waves in water

 1. 1.
  0332454 - UFP-V 2010 RIV MX eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hoffer, Petr - Šunka, Pavel - Stelmashuk, Vitaliy
  Dynamics of cavitations induced by tandem shock waves in water.
  [Dynamika kavitací generovaných tandemovou rázovou vlnou.]
  Proceedings of the XXIX International Conference on Phenomena in Ionized Gases. Cancun, Mexico: Institute of Physics (IOP)., 2009, PA4-5-8. ICPIG. ISBN 978-1-61567-694-1.
  [International Conference on Phenomena in Ionized Gases 2009/29th./. Cancún (MX), 12.07.2009-17.07.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA202/09/1151
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: shock wave * cavitation * corona * discharge * plasma
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech

  Influence of shock waves and associated effects on different materials are still not well understood. We made experiments with a shock wave generator, where two cylindrical pressure wave are focused by a metallic parabolic reflector to a common focal region with a different time delay. Amplitude of the compression and rarefaction part of the waves has been determined by two different methods. The compression part reaches 50 MPa, while amplitude of the rarefaction part reaches minus tens of MPa in the focus. Observation of the cavitations radius development with a knowledge of the internal gas density also determine the inside temperature (~800 K). Investigation of the shock waves influence on an organic material and liposomes has been done.

  V chápání vlivu rázových vln a doprovodných jevů na různé materiály jsou stále mezery. Provedli jsme experimenty s generátorem rázových vln, při kterých byla dvojice válcových rázových vln s různým zpožděním zaostřena parabolickým reflektorem do společného ohniska. Tlak fáze zhuštění a zředění rázové vlny byl určen pomocí dvou různých metod. Fáze zhuštění dosahuje v ohnisku tlaku 50 MPa, zatímco fáze zředění tlaku mínus desítek MPa. Sledováním vývoje poloměru kavitací spolu se znalostí hustoty plynu uvnitř kavitací byla určena teplota plynu při kolapsu (~800 K). Byl prozkoumán vliv rázových vln na organický materiál a liposomy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177709