Počet záznamů: 1

Effect of metal exchange (Os vs Ru) and co-ligand variation (Cl- vs acac-) on the oxidation state distribution in complexes of an o-phenylenediamido(2-)/o-quinonediimine redox system

 1. 1.
  0332443 - UFCH-W 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Chetterjee, S. - Singh, P. - Fiedler, Jan - Baková, Radka - Záliš, Stanislav - Kaim, W. - Goswami, S.
  Effect of metal exchange (Os vs Ru) and co-ligand variation (Cl- vs acac-) on the oxidation state distribution in complexes of an o-phenylenediamido(2-)/o-quinonediimine redox system.
  [Vliv záměny kovu (Os vs Ru) a variace co-ligandu (Cl- vs acac-) na distribuci oxidačních stavů v komplexech obsahujících o-phenylenediamido(2-)/o-quinonediimine redox system.]
  Dalton Transactions. -, č. 37 (2009), s. 7778-7785 ISSN 1477-9226
  Grant CEP: GA MŠk OC 139; GA AV ČR KAN100400702; GA MŠk OC09043
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: dencity functional calculation * order regular approximation * electron transfer series
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 4.081, rok: 2009

  The compounds OsCl2L2 (1), RuCl2L2 (2) and Ru(acac)(2)L (3), L degrees = N-phenyl-o-quinonediimine and acac(-) = 2,4-pentanedionato, have been synthesised and electrochemically, spectroscopically and structurally characterised with the support of detailed DFT calculations. For the new osmium compound 1, the average values for C=NH (1.331 angstrom), C=NPh (1.345 angstrom) and C=C(meta) bond lengths at 1.360 angstrom agree more with an o-semiquinonediimine than with an o-quinonediimine formulation for the coordinated ligand, whereas the latter assignment is more appropriate to describe the ruthenium analogue 2 (average bond lengths of 1.308, 1.324 and 1.348 angstrom, respectively). In turn, the corresponding average bond lengths in 3 (1.333, 1.352 and 1.350 angstrom, respectively) are suggestive of an o-semiquinonediimine ligand. DFT calculations confirm the structural data and describe the electronic structures related to the oxidation state assignments.

  Sloučeniny OsCl2L2 (1), RuCl2L2 (2) and Ru(acac)2L (3), Lo = N-phenyl-o-quinonediimine and acac- = 2,4-pentanedionát, byly připraveny a charakterizovány strukturně, elektrochemicky, a spektroskopicky s podporou detailních kvantově chemických DFT a CASSCF výpočtů. Oxidace diamagnetických komplexů vede k částečně EPR a UV-VIS spektroelektrochemicky detekovatelným kationům se spinovou hustotou lokalizovanou na kovu; na základě experimentálních a teoretických výsledků byly navrženy následující formulace studovaných komplexů: [OsIIICl2(Lo)2]+ pro 1+, [RuIIICl2(Lo)2]+ pro labilní 2+ a [RuIII(acac)2(Lo)]+ pro 3+. V průběhu redukce 3, reversibilní vede redukce na kovu ke spinu lokalizovaném na ligandu což lze popsat vzorcem [RuII(acac)2(L•-)]- pro 3-.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177702